Son nefeste edilen tevbe insanı kurtarır mı?

0

Ölüm yaklaştığında edilen tevbe kabul edilir mi?

Ölüm yaklaştığında edilen tevbe kabul olmaz

Cenab-ı Hakk, tevbe kapısını her zaman açık tutmuştur. Ve tevbe edenlere büyük mükafatlar vaat etmiştir. Fakat; kul tevbe kapısını hiç çalmayıp, ta ki ölümün gerçeğiyle karşılaştığı zaman tevbe etmesi, artık onu kurtarmayacaktır. Çünkü bu tevbe, Allah (cc) korkusuyla değil, ölüm korkusuyla yapılmıştır.


Continue Reading

Kaderin adaletini nasıl göreceğiz?

1

Masum olan birçok insanın başına musibetler geliyor. Fakat musibeti hak eden birçok zalim insan keyfine bakıyor. Bu bir zulüm değil mi, bunda kaderin adaleti nerede?

Allah (cc) mü’min kulunun işlediği günahlara karşılık, merhametiyle bu dünyada musibet vererek onu ahiret azabı gibi dehşetli bir azaptan kurtarır. Bazen de onu musibet taşıyla ikaz eder. Daha büyük hatalara düşmesini önler.

Başına musibet gelen kişi masum bir çocuk (yani hatası olacak kadar yaşamamış biri) ise Allah (cc) bu insanı o musibetle, gelecekte çok büyük ihsan ve ikramlarına layık etmek istemektedir.


Continue Reading

“Yokluk” var mı?

0

“Allah (cc) insanı yoktan yarattı.” ifadesi kullanılıyor. Gerçek anlamda “yokluk” diye bir şey var mı?

Gerçek anlamda yokluk diye birşey yoktur. Sadece görünüşte bir yokluk vardır (adem-i mutlak yok, adem-i zahiri var).Kâinat ve insan yaratılmamışkenAllah’ın (cc)indinde ilmî bir varlıkları bulunuyordu. Yani Allah’ın (cc)ilminde vardılar. Sonra Allah’ın (cc)dilemesi ve kudreti ile yaratıldılar ve açığa çıktılar.Allah’ın (cc)iki çeşit yaratması vardır. Birisi sebepler olmaksızın yoktan bir anda var etmesi (ibda), diğeri ise var
olanlarla aşama aşama yaratmasıdır (inşa).Bir şeyin var olması için elbette ilmî bir proje gerekir.

Kategori: Soru-Cevap

Continue Reading

Müslümanlar arasındaki ayrılığın hikmeti nedir?

0

Müslümanların parçalanmasındaki hikmet nedir? Bu ihtilafın sebebi nedir?

Müslümanlar arasındaki ihtilafın en büyük sebeplerinden biri, İslamiyet’in hükümlerine ve Kuran-ı Kerim’e tam manasıyla itaat etmemektir

“O hâlde hep birlikte Allah’ın ipine (Kurân’a) sımsıkı sarılın ve parçalanmayın!..” (Âl-i İmrân, 103)

“Allah’a ve Resûlüne itâat edin; birbirinizle çekişmeyin; sonra içinize korku düşer de (size heybet veren) rüzgârınız (kuvvetiniz) gider; o hâlde sabredin! Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Enfâl, 46) İmam Malik’e ulaştığına göre, Hz. Peygamber (asm) şunu söylemiştir: “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız:


Continue Reading

İlk yaratılan şey nedir?

0

Herşeyden önce Peygamberimizin (asm) nuru mu yaratıldı?

Ebû Hafsa’dan (rivayet edildiğine göre); Ubâde İbn Sâmit (kendi) oğluna:

“Ey oğulcuğum. (Kaderinde) sana isabet eden şeyin (sana ulaşmakta) şaşmayacağını, (kaderinde) sana isabet etmeyen şeyin de sana erişemeyeceğini (iyice) bilmedikçe hakiki imanın tadını bulamazsın. (Nitekim ben) Rasûlullah’ı (asm) (şöyle) derken
işittim:


Continue Reading

Kadere iman imanın şartlarından mıdır?

0

Kadere iman imanın cüzlerinden olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Kurân’da kadere iman var mıdır?

Kur’an ayetleri kaderin varlığını ispat eder

Kuran-ı Kerim’de kader ile direkt yada dolaylı olarak alakalı bir çok ayet-i kerime bulunmaktadır, bazıları şunlardır:

“…Allah’ın emri ise, mutlaka yerini bulan bir kaderdir.” (Ahzap, 38)

“Şübhesiz ki biz, herşeyi (Levh-i Mahfûz’da yazılmış) bir kadere göre yarattık.” (Kamer, 49)

“Hem va‘desi belli olan bir yazı (bir kader) olarak, Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin ölmesi mümkün değildir. Artık kim dünyamü kâfâtını isterse, ona ondan veririz. Kim de âhiret mükâfâtını isterse, ona (da) ondan veririz. Şükredenleri ise mükâfâtlandıracağız.” (Al-i İmran, 38)

Kategori: Soru-Cevap

Continue Reading

Kaderin önceden yazılmış olması ve hala yazılıyor olması ne demektir?

0

KADERİN, HERŞEYİN VÜCUDUNDAN EVVEL YAZILI OLMASI

Kader ezelden bellidir ve levh-i mahfuzda yazılıdır

Allah (cc), ezeli ve ebedi ilmiyle bizlerin neler yapacağını ezelden bilip Levh-i Mahfuz’a yazmıştır. Burada Cenab-ı Hakkın ezeli olmasını iyi anlamalıyız.Allah ezeli bir ilme sahiptir. Ezel ise; zamanın başlangıcının evveli demek değildir. Ezelde geçmiş, hal ve gelecek yoktur. Ezel
bütün bu zamanların aynı anda görüldüğü ve bilindiği bir makamdır.

Kategori: Soru-Cevap

Continue Reading

Neden herkes aynı hayat koşullarına sahip değil?

1

Cenab-ı Hak herkes için en hayırlı hali verir

“Bazı mümin kullarımın imanını fakirlik korur. Onu zengin etsem ahlakı bozulur.
Bazı mümin kullarımın imanını zenginlik korur. Onu fakir etsem kalbi bozulur.
Bazı mümin kullarımın imanını sıhhat korur. Onu hasta etsem edebi bozulur.
Bazı mümin kullarımın imanını hastalık korur. Onu sıhhatli etsem hali bozulur.” (Kudsi Hadis)


Continue Reading

Evlilik kader midir?

0

Evlilik büyük ölçüde insanın kendi tercihinin geçerli olduğu kader sınıfına (ihtiyarî kader) girer. Böyle olmasaydı Peygamber Efendimiz (asm) eş seçiminde dikkat edilmesi gerektiğini tavsiye etmezdi.

Kişinin geçmişte söylediği sözleri, eleştirileri, güzel veya çirkin davranışları geleceğine etki eder. Çünkü, insanın söz ve davranışları fiili dua hükmündedir. Nasip olarak görülen bir çok evlilikte aslında kişinin fiili dualarının etkisi vardır.


Continue Reading

İntihar eden ecelinden önce mi ölmüş oluyor?

3

“Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden (hak ettikleri şekilde) yakalayacak olsaydı, (yeryüzü) üzerinde hareketli hiçbir canlı bırakmazdı; fakat onları belirli bir vakte kadar te’hir eder. Artık ecelleri geldiği zaman, ne bir saat (bir an) geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.” (Nahl, 61)

Allah (cc) her canlının hayatının sona ereceği vakti tayin etmiştir. Buna ecel denir. Ne intihar eden ne de birisini öldüren kimse Allah’ın belirlemiş olduğu eceli değiştirmiş olamaz.

Kategori: Soru-Cevap
Etiketler: , ,

Continue Reading